Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Haftanın Yazısı / İlk Üç Aylık Dış Ticaretimiz
-Durum iç açıcı değil-

İlk Üç Aylık Dış Ticaretimiz
-Durum iç açıcı değil-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk üç aylık dış ticaret verilerini açıkladı.

Bu verileri tablolar halinde vererek değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Tablo: 1

Ocak – Mart Dış Ticaretimiz

(Milyon ABD $)

 

İHRACAT

İTHALAT

 

AYLAR

DEĞER

DEĞİŞİM %

DEĞER

DEĞİŞİM %

İHR/İTH

OCAK

12.312

-0.7

16.636

-13.7

74.0

ŞUBAT

12.246

-6.2

16.933

-7.2

72.3

MART

12.570

-14.4

18.723

-6.1

67.1

TOPLAM

37.128

-7.5

52.292

-9.0

71.0

İlk üç aylık gerçekleşmeler umut kırıcı. İhracatımızdaki gerileme Ocak ayından bu yana ivme kazanarak ve katlanarak artıyor. İlk üç ayın toplamında ihracatımız %7.5 dolaylarında gerilemiş görünüyor.

Ocak – Mart dönemlerinde ithalatımız, her üç ayda da gerilemiş görünmesine rağmen, ithalattaki gerilemenin hız kestiğini görmekteyiz. Ocak ayında %13.7 olan gerileme, Mart ayında %6.1 dolaylarına inmiştir. Üç aylık ithalatımız genelinde ise %9’luk bir azalma söz konusudur.

İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranında da, yukarıda yaptığız değerlendirmelere paralel olarak bir gerileme olduğunu ifade edebiliriz.

Daha vahim olanı ise dış ticaret hacmimiz küçülmesi rağmen ilk üç aylık dönemden verdiğimiz 17.3 milyar dolarlık dış ticaret açığının geçen yılın dış ticaret açığına göre % 14 dolaylarında artış göstermiş olmasıdır.

Tablo: 2

Fasıllara Göre İhracatımız

(Milyon ABD $)

 

2015

2014

Mineral Yakıtlar

1.078

1.415

Plastikler ve Mamulleri

1.268

1.462

Örem Giyim Eşyası

2.057

2.435

Örülmemiş Giyim Eşyası

1.432

1.610

Kıymetli ve Yarı Kıymetli Taşlar

4.936

3.504

Demir Çelik

1.908

2.480

Demir Çelikten Eşya

1.383

1.549

Motorlu Kara Taşıtları

4.312

4.373

İlk üç ayda 1 milyar doların üzerinde ihracata ulaşılan kalemlerin toplamı

18.374

18.828

 

İlk üç aylık dönemde, 8 kalemde ihracatımız 1 milyar doları geçmiştir. Bu dönem ihracatının % 50.7’sini oluşturan bu sekiz kalemdeki ihracat kaybımız % 2.47 ile %7.5’lik genel ihracat kaybımızın gerisinde kalmıştır. Bu sekiz kalem içerisinde kıymetli ve yarı kıymetli taşlardaki % 40.87’lik artış gerçekten dikkat çekici olup, ilerleyen aylarda bu kalemdeki ihracatımızı merakla bekliyor olacağız.

Tablo: 3

Fasıllara Göre İthalatımız

(Milyon ABD $)

 

2015

2014

Mineral Yakıtlar

10.894

13.986

Organik Kimya Ürünleri

1.221

1.374

Eczacılık Ürünleri

1.032

1.006

Plastikler ve Mamulleri

2.923

3.541

Demir Çelik

4.021

4.178

Kazanlar, Makineler, Cihazlar

6.116

6.740

Elektrikli Mal ve Cihazlar

4.518

4.298

Motorlu Kara Taşıtları

3.651

3.015

Optik, Fotoğraf, Sinema

1.106

1.144

İlk üç ayda 1 milyar doları aşan 9 kalemin toplamı

35.482

39.282

Yukarıdaki tabloda yer verdiğimiz ve bu üç aylık dönemde 1 milyar doları geçen ve bu dönem ithalatının % 67.9’unu oluşturan kalemler arasında mineral yakıtlar kaleminde gözlenen % 22.1’lik gerileme, bu üç aylık dönemin gerilemesinin en önemli kalemlerini teşkil etmektedir. Üç aylık ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5.26 milyar dolar gerilerken bunun 3,1 milyar doları, % 59,6 bu kalemden kaynaklanmaktadır.

İthalatımız içerisinde ilgi çeken bir kalem ise motorlu kara taşıtlarıdır. Bu kalem hız kesmemiştir. İthalatımız bu üç aylık dönemde % 9 gerilerken, bu kalemin ithalatı % 21.1 artışı başarısını göstermiştir.

Tablo: 4

Geniş Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İhracatımız

(Milyon ABD $)

 

2015

2014

Yatırım Malları

3.584

3.745

Hammaddeler (Aramallar)

19.091

20.514

Tüketim Malları

14.286

15.725

 
Bu tablo, tüm bölümlerde birbirine yakın gerilemeler yaşadığını gösteriyor.

Tablo: 5
Geniş Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İthalatımız
(Milyon ABD $)

 

2015

2014

Yatırım Malları

7.807

8.256

Hammaddeler (Aramallar)

37.640

42.403

Tüketim Malları

6.743

6.673

Yeni yatırımları, yatırım tevsiini ve sanayinin çarklarının dönmesini ifade eden ilk iki kalemde gerileme yaşanırken tüketim maddeleri ithalatımız dolar paritesi filan dinlemeyerek küçük oranlı da olsa artış göstermiştir.

Tablo: 6

Ülkeler İtibariyle İhracatımız

(Milyon ABD $)

 

2015

2014

Almanya

3.213

3.752

İngiltere

3.079

2.339

İsviçre

2.676

2.227

Irak

2.334

3.032

İtalya

1.670

1.850

ABD

1.580

1.390

BAE

1.561

1.418

Fransa

1.402

1.612

İspanya

1.165

1.102

Not: İlk üç ayda 1 milyar doları aşan ülkeler tabloya alınmıştır.

İlk üç aylık ihracatımızda bir milyar doların üzerinde bir ihracat büyüklüğüne ulaştığımız bu 9 ülke içerisinde İngiltere, İsviçre, ABD, BAE ve İspanya’ya ihracatımız artarken diğer 4 ülkeye olan ihracatımız gerilemiştir.

Tablo: 7

Ülkeler İtibariyle İthalatımız

(Milyon ABD $)

 

2015

2014

Çin

6.532

6.049

Rusya

5.958

6.674

Almanya

4.701

5.255

İtalya

2.538

2.848

ABD

2.517

3.152

İran

1.927

2.596

G. Kore

1.769

1.633

Fransa

1.608

1.913

Hindistan

1.499

1.710

İngiltere

1.308

1.386

İspanya

1.271

1.382

İhracat yaptığımız ülkeler sıralamasında alt sıralarda yer alan Çin, Rusya, G.Kore ve Hindistan ithalat yaptığımız ülkeler sıralamasında ön sıraları bırakmıyorlar. Çin ve G.Kore ithalatımızın genel olarak gerilediği bir dönemde dahi ülkemize olan ihracatlarını başarı ile arttırabiliyorlar. Tek taraflı işleyen bu ticarete daha ne kadar dayanıp tepkisiz kalacağız?

13 Haziran 2014 tarihli “Nereye satıyoruz? Nereden alıyoruz?” başlığını taşıyan yorumumuzda, uzak doğu ülkeleri ile dengesiz dış ticaret ilişkilerimize ayrıntılı olarak yer vermiştik. Bu nedenle bu yorumumuzda ayrıntıya girmeden bu kadarını ifade ile yetiniyoruz.

Sonuç olarak ihracatımız ve doğaldır ki ekonomimiz, çalmakta olduğu alarm çanlarının sesini yükseltmiş bulunuyor. Bu sese kulak vermek gerek.

Hakkında admin

Türk Dışticaret Vakfı

Cevapla

Scroll To Top