Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Haftanın Yazısı / Tüik’in Aylık “Dış Ticaret İstatistikleri Bültenleri” Daha Renkli Olabilir Mi?

Tüik’in Aylık “Dış Ticaret İstatistikleri Bültenleri” Daha Renkli Olabilir Mi?

TÜİK’in AYLIK “DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENLERİ” DAHA RENKLİ OLABİLİR Mİ?

TÜİK, bugün (29 Ağustos 2014), “Temmuz 2014 Dış Ticaret İstatistikleri Bülteni”ni yayımladı.

TÜİK’in bu hizmeti, sektörle ilgisi olanları bilgilendirme bakımından takdire şayan bir çalışmadır. Öncelikle, bu durumu teslim etmek gerekmektedir. Ancak, TÜİK’in, aylık bültenleri hazırlarken tercih ettiği format, hemen hemen hiç değişmemekte, küçük bazı farklılıklarla aşağıdaki alt başlıklarla karşımıza çıkmaktadır:

- İhracat %2,6 arttı, ithalat %13,5 azaldı
- Dış ticaret açığı %34,8 azaldı
- Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %8 arttı
- Avrupa Birliği’ne ihracat %11,1 arttı
- En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
- İthalatta ilk sırayı Rusya aldı
- Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,4 oldu
- Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,7 oldu

Bu alt başlıkların içerikleri de tek düze olmakta, sonuç itibariyle, tablolarda yer alan rakamların ve oranların, çok özet olarak tekrarı yapılmaktadır.

TÜİK’in bir devlet kurumu olduğu ve kuruluş kanunuyla çerçevelenmiş görev, yetki ve sorumlulukları bulunduğu gerçeğinin bilincinde olarak, samimi düşüncemiz, TÜİK’in bu bültenlere, bir miktar da yorum katmasının yararlı olacağı yönündedir. “Bülten” kelimesinin, etimolojik sözlüklerde “kısa rapor, bildiri” olarak karşılık bulduğunu da dikkate aldığımızda, TÜİK’in sadece bir “bildiri” yapmaması, bunun yanında “raporlama” da yapmasında, mevzuat açısından bir sakınca olmaması gerektir.

Bu düşüncemizi aktardıktan sonra, Ocak-Temmuz yorumlarımızı önümüzdeki haftaya bırakarak, TÜİK’in Temmuz 2014 bülteninden iki tablo aktaralım:

1

2

Hakkında admin

Türk Dışticaret Vakfı

Cevapla

Scroll To Top