Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Bugün gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşları, o toplumun kalkınması, gelişmesi için önemli işlevler yapan, ülkelerinin demokrasilerinin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan kuruluşlar olarak seçkin bir yere sahiptirler.

Ülkemizde sivil toplum örgütleri henüz toplumun her kesimini bir ağ gibi ören topluma önderlik yapan kuruluşlar olarak gelişmiş ülkeler düzeyinde bir konuma gelmemiş olsalar da son yıllarda bu alandaki kaydedilen gelişmeler umut vericidir.

Kişiler ideallerini gerçekleştirmek, birikimlerini yaymak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çoğu kez sivil toplum örgütü modelini seçmektedirler. Ben de bu duygu ve düşünceler içinde hedeflediğim amaca inandırdığım çoğu işadamı ve bürokrat kökenli arkadaşlarımla Türk Dışticaret Vakfını kurdum.

Niçin Dışticaret? Çünkü bürokrat ve işadamı olarak hepimiz bu alanda çalışan, hizmet üreten, o sektörün sıkıntılarını yaşayan, heyecanını paylaşan kişilerdik. Bilgi ve deneyimlerimizi en çok bildiğimiz, içinde bulunduğumuz bu sektörde paylaşmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istedik.

Diğer bir neden ise; artık küreselleşen dünyamızda iç ve dış ticaret kavramlarının iç içe girmesi, uluslararası rekabetin girişimcilerimizi ulusal sınırlar içinde de zorlamasıdır.

Artık her düzeydeki firmalarımızın özellikle kısaca “KOBİ” diye nitelendirdiğimiz “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin” dışticaret diye tanımladığımız alanın bilgilerine daha çok gereksinimi bulunduğu gibi bu sektöre hizmet verecek genç ve eğitilmiş nitelikli personel ihtiyacı da zamanla belirgin hale gelmiştir.

Üniversitelerimizin, yüksekokullarımızın verdiği eğitimi tamamlayacak genç mezunları ve çalışanları uygulama, bilgi ve deneyimleri ile donatacak tamamlayıcı eğitim programlarının dışticaret sektöründe önemli bir boşluğu dolduracağı görülmüştür.

1983 yılından bu yana uygulanan dışa dönük kalkınma modeli ile önemli bir dışticaret ülkesi olma yönünde başarılı adımlar atan ülkemize bir sivil toplum örgütü olarak fayda sağlayan hizmetler sunduğumuza inanıyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana içerisinde yayın, araştırma, toplantılar, konferanslar yoluyla verdiğimiz hizmetler yanında binlerle ifade edilen sayılar ve ülkemizin birçok kentinde tek başına veya ülkemizin başta Ticaret ve Sanayi Odaları olmak üzere değerli diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte düzenlediğimiz eğitim programları ile gençlerimizi Türkiye’nin geleceği için hazırlamaya çalıştık. Bu gençlerden birçoğunun çalışma yaşamlarındaki başarılarını izlemek bizim için en büyük ödül oldu.

Kuruluşundan bu yana geçen 18 yıl içinde önemli görevler yapan Vakfımız gelecekte de toplumun hizmetinde olmaya ve bu amaçla çalışmaya devam edecektir.

Ertuğrul ÖNEN
Türk Dışticaret Vakfı Başkanı

Yoruma kapalı.

Scroll To Top