Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Dışticaret Güncesi / Dış Ticaret Güncesi 13 Haziran 2022 Pazartesi

Dış Ticaret Güncesi 13 Haziran 2022 Pazartesi

Günün Terimi: DAMPİNG NEDİR? ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır. Değişik şekillerde ortaya çıkabilir.

Genellikle en fazla karşılaşılan damping örnekleri şunlardır:

  • İhracatçı firma var olan stoklarını eritmek için yapar,
  • Monopol olmaya çalışan firma global piyasada rakiplerini ortadan kaldırmak için aşırı fiyat düşürür. Buna yıkıcı damping denir.
  • Monopolcü firma devamlı surette düşük fiyattan satar çünkü bu şekilde azalan maliyetten yani ölçek ekonomilerinden faydalanıp karını artırmak ister. Buna uluslararası fiyat farklılaştırması denir. Her ülkenin talep yapısına göre fiyat ayarlaması yapılır. Mesela bir ülkede mala olan talep esnekse fiyat düşürülür sürümden kazanılır. Başka ülkede talep esnek değilse fiyat yükseltilir yine daha fazla ciro elde edilir.

Dampingi karakterize eden en önemli unsur, yurtdışına satışlarda ülke iç piyasasının altında bir fiyat farklılaştırmasına gidilmesidir. İktisadi açıdan fiyat farklılaştırması olması için; ya iki piyasanın birbirinden kesinlikle ayrılmış olması ya da fiyatlandırma stratejisinin ihracatçının karını maksimize etmesi sonucuna varılması gerekir.

Mevzuatımızda damping; Türkiye’ye ihraç edilen bir malın, aynı veya benzer bir malın normal değerinin altında bir fiyatla Türkiye’ye satılması olarak tanımlanmıştır.

Hakkında admin

Türk Dışticaret Vakfı

Cevapla

Scroll To Top