Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Dışticaret Güncesi / 100. Yıl, 500 Milyar Dolar ve Dış Ticaret Eğitimi

100. Yıl, 500 Milyar Dolar ve Dış Ticaret Eğitimi

disticaretvakfi1

2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ü ve emeği geçen tüm mücadele ve çalışma arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

Genç bir ülkenin bir asrı geride bırakması önemli bir tarihi dönemeç. Bu nedendir ki, hem özel sektör hem Devletimiz, 100. yıl için iddialı hedefler ortaya koydular.

Bu hedeflerden biri de “Cumhuriyetin 100. yılında 500 milyar $’lık bir ihracat büyüklüğüne ulaşmak” olarak ilan edildi.

2013 yılında ihracatımızın 151,9 milyar $ olduğunu esas alırsak, bu hedefi yakalamak için önümüzdeki 10 yıl için yapacak çok işimiz olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Tabii her şeyden önce uluslararası ölçekte rekabet gücü olan bir üretim yapısına ve büyüklüğüne gereksinim vardır.

İhracatımızın içerisindeki inovatif, teknolojik, markalı ürün oranının ciddi bir şekilde arttırılması, bu yapılırken üretim büyüklüklerinin, üretim maliyet yapısının ve üretimimizdeki katma değer payının uluslararası rekabetimizi güçlendirecek ve bizi hedefimize taşıyacak şekilde geliştirilmesi zorunludur.

Bu anlattıklarımız işin bir tarafıdır. Diğer tarafı ise üretimden sonraki aşamadır. Yani malın ihracat için hazırlanması, pazarlanması, ihracat formalitelerinin yerine getirilmesi, üretimimiz ve ekonomimiz için gerekli olan ithalat işlemlerinin yürütülmesidir.

Bunu yapacak olanlar dış ticaretimizin beyaz yakalıları diye tanımladığımız bu konularda akademik bir eğitimden geçmiş veya bir takım seminer ve kurslarla yetiştirilmiş olan dış ticaret personelidir.

Vakfımız, 12 yılı aşkın bir süredir bu ihtiyacı görerek dış ticaret sektörünün gereksinimi olan uygulamalı bilgilerle donatılmış, operatif yetenek kazandırılmış dış ticaret elemanı yetiştirmek üzere eğitim vermektedir. Bu güne kadar 8000’in üzerinde gencimizi eğiterek sektöre kazandırdık.

Ankara ve İstanbul’la sınırlı olan örgün eğitim imkânlarımızı yurt geneline yaymak için iki yıldan bu yana internet üzerinden Uzaktan Eğitim programını da başlattık.

Eğitimin içine girdikten sonra ülkemizdeki üniversitelerin bu konuda eğitim veren fakülteleri ve meslek yüksek okulları ile de konferanslar, seminerler, eğitim faaliyetleri gibi nedenlerle de çok yakın ilişkilerimiz oldu ve ülkemizdeki dış ticaret öğretisinin nicelik ve nitelik olarak ne durumda olduğunu inceleyip, anlama fırsatı bulduk.

Bu gün üniversitelerimizin 73 fakültesinde 10.500, keza bu üniversitelere bağlı 2 yıllık 78 meslek yüksekokulunda ise yaklaşık 10.000 olmak üzere 20.000’in üzerinde gencimiz dış ticaret eğitimi almaktadır.
Veriler dış ticaret eğitiminin, özellikle yurdun ücra köşelerinde açılmış bulunan meslek yüksekokulları açısından tatmin edici olmadığını gördük. Öğretim elemanı yetersizliği, eğitim kalitesini maalesef olumsuz olarak etkilemektedir.

Fakültelerimizde ise eğitimin sektör ihtiyaçları ile örtüşmediği, çok teorik kaldığı gözlenmektedir.

Oysa sektörün ihtiyacı günlük operasyonları yapacak, faaliyetlerini planlayacak, teorik bilgilerin yanında işin pratiği ile de donatılmış elemanlardır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), 2014 istihdam öngörüsü 470.000’dir. Biz bu rakamın asgari % 5’inin, yani 23.500 kişinin beyaz yakalı istihdamı olacağını düşünmekteyiz.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 2013 yılı ihracatımız 151.9, ithalatımız 251.7, dış ticaret hacmimiz ise 403.6 milyar dolardır. 2023 yılında ihracatımız 500 milyar dolar olursa iyimser bir tahminle ihracatın ithalatı karşılama oranının % 80’lere geldiğini düşünsek bile ithalatımız 625 milyar, dolayısıyla dış ticaret hacmimiz 1.125 trilyon dolara ulaşacaktır.

Bu büyüklük, sektörün büyümesine paralel olarak ciddi bir istihdam yaratacağını da göstermektedir.

Sonuç olarak, eğitim kurumlarımızın sayısal olarak çoğaltılması kadar buradaki eğitimin kalitesinin arttırılması da önem taşımaktadır.

Ayrıca verilecek eğitimin mutlaka sektörün gereksinimleri ile örtüşmesi de zorunludur. Bunun için üniversitelerimizin sektörle ve burada görev yapmakta olan işin her iki yanında da bilgi ve deneyim sahibi sivil toplu kuruluşları ile iş birliğine ve yeni eğitim modelleri geliştirmelerine ihtiyaç vardır.

Gençlerimizde gördüğümüz ve maalesef eğitim sistemimizin de aşıladığı bir yanlışın da altını çizmek istiyoruz. Eğitim faaliyetlerine başladıktan sonra gençlerimizin bilgiden çok belge peşinde koştuklarını gördük. Oysa bilgi ile desteklenmeyen belgenin hiçbir kıymeti yoktur. Bu gün bir işe gireceğiniz zaman diplomanızdan, belgenizden daha önemli olan, talip olduğunuz işin bilgi ve becerisine sahip olup olmadığınız hususudur.

Biz, Türk Dışticaret Vakfı olarak eğitimlerimizi bir belge ile taçlandırmakla beraber gençlerimizi esas itibariyle bilgiyle donatmayı esas görev kabul ederek ve üniversitelerimizle var olan iş birliğimizi geliştirmeye özen göstererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Hakkında admin

Türk Dışticaret Vakfı

Cevapla

Scroll To Top